Offerte aanvragen

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte ontvangen?

Offerte aanvragen

Voorbeeldrapport

Vraag een gratis voorbeeldrapport aan.

Voorbeeldrapport

IvoMar Trialindex ®

IvoMar Trialindex ®

De IvoMar Trialindex ®

Bij conceptonderzoek maken we gebruik van de IvoMar Trialindex ®. Het grote voordeel van deze index is dat het een realistisch beeld geeft van de te verwachten trial (probeeraankopen) voor een nieuw product.

Achtergrond

Bij veel conceptonderzoek wordt een gewone koopintentie gebruikt om de kansen in kaart te brengen. Koopintenties van 60% of meer vormen geen uitzondering en worden zelfs als norm aangehouden. De praktijk leert echter dat veel producten niet verder komen dan een penetratie van tussen de 2% en 15%, hetgeen zich niet laat verenigen met zo'n hoge trial van 60%.

De oplossing

In dit kader heeft IvoMar de IvoMar Trialindex ® ontwikkeld. Deze index baseert niet alleen op de koopintentie, maar ook op een serie andere aspecten, als smaakverwachting, interesse in het product, aantrekkelijkheid van de verpakking, etc. Uitsluitend de respondenten die positief scoren op elk van deze aspecten worden in de berekening meegenomen. De index geeft een realistisch beeld van de te verwachten trial. We hanteren daarbij de volgende normen:

IvoMar Trialindex ® < 5: Deze score is te laag om het product in het schap te houden.

IvoMar Trialindex ® tussen de 5 en 35: Of de score voldoende is, hangt af van de productcategorie. IvoMar kan hierin adviseren. Daarnaast zullen ook de marketinginspanningen een grote rol spelen in het succes van het product. 

IvoMar Trialindex ® > 35: Het concept krijgt een uitstekende beoordeling. De uitstekende beoordeling zal een succesvolle lancering niet in de weg staan. Indien ook het product zelf aan de verwachtingen voldoet, dan kan het product tot een nieuwe cash cow worden uitgebouwd.