Offerte aanvragen

Wilt u geheel vrijblijvend een offerte ontvangen?

Offerte aanvragen

Voorbeeldrapport

Vraag een gratis voorbeeldrapport aan.

Voorbeeldrapport

IvoMar Productindex ®

IvoMar Productindex ®

De IvoMar Productindex ®

De berekening van deze index wordt op basis van het schoolcijfer uitgevoerd. Daarbij worden vier groepen onderscheiden die elk verschillend in de IvoMar Productindex ® doorwegen. De groepen zijn respondenten die een cijfer van 8 of hoger gaven, het cijfer 7, het cijfer 6 en een cijfer van 5 of lager.

De filosofie

De filosofie achter de IvoMar Productindex ® is dat de cijfers 8, 9 en10 feitelijk niet van elkaar verschillen. Respondenten die een dergelijk cijfer geven, zijn gewoon erg tevreden, waarbij de ene respondent die tevredenheid met een 8 uitdrukt en de andere met een 9 of 10. Het cijfer 7 ligt al duidelijk een stuk lager. De respondent staat weliswaar niet afwijzend tegenover het betreffende product, maar heeft wel al de nodige reserves. Het cijfer 6 kan feitelijk al bij de onvoldoendes worden gerekend. De praktijk leert dat respondenten die een 6 geven nagenoeg nooit een positieve koopintentie hadden. Voor de nog lagere cijfers (1 tot en met 5) geldt dit in nog sterkere mate: niet alleen zullen zij het product zelf niet kopen, maar zij zullen ook aan hun omgeving duidelijk maken dat ze het product erg slecht vinden. De waarde van de IvoMar Productindex ® ligt tussen de -100 en +100.